Home » JAWATAN KOSONG » Iklan Jawatan Kosong Agro Bank

Iklan Jawatan Kosong Agro Bank

Berikut adalah beberapa Iklan Jawatan Kosong Agro Bank ( Bank Pertanian ) untuk diisi oleh seluruh warganegara Malaysia yang berminat dan berkelayakan. Sebelum itu mari kita ketahui tentang maklumat korporat Agro Bank. Agrobank merupakan sebuah bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Kewangan dan juga ahli Institusi Pembiayaan Mikro (MFI) kelolaan Bank Negara Malaysia, diatas dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA).

Agrobank terkini beroperasi melalui 190 cawangan di seluruh Malaysia, dengan 3,400 tenaga pekerja.Kami mengutamakan keperluan pelanggan dengan pelbagai produk dan perkhidmatan menyeluruh termasuk aktiviti simpanan, servis perbankan, kemudahan pembiayaan, perlindungan takaful dan khidmat nasihat.Agrobank sebagai kesinambungan Bank Pertanian Malaysia mempunyai pengalaman beserta rekod cemerlang dalam membantu, membentuk, membina dan menyokong para usahawan pertanian menuju kejayaan.

Iklan Jawatan Kosong Agro Bank

Penubuhan Bank Pertanian Malaysia ( BPM ) pada 1969 adalah selaras dengan langkah kerajaan untuk menjalankan projek pengairan untuk menampung penanaman dua kali setahun untuk penanaman padi di negeri Kedah dan Perlis ; diketahui Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ( MADA ) kawasan .

Dengan penubuhan BPM untuk menyediakan kredit bantuan kepada petani, dua cawangan telah dibuka; yang pertama di Alor Setar, Kedah pada bulan April 1970; dan diikuti oleh Kota Bharu, Kelantan. Pada tahun 1980, BPM muncul sebagai pembekal perkhidmatan kredit terbesar kepada pertanian luar Bandar sektor. BPM telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan dengan kelulusan Rang Undang-undang Bank Pertanian Malaysia 2007 pada 19 Disember 2007, ketika itu secara komersial dikenali sebagai Agrobank . Bank Pertanian Malaysia Akta Berhad telah diwartakan pada 24 Januari 2008.

Iklan Jawatan Kosong Agro Bank adalah seperti berikut :

Pegawai Perniagaan Komersial

Ketua Seksyen, Sistem Pengurusan Prestasi

Pengurus Cawangan

Penolong Pengurus Cawangan

Unit Ketua, Risiko & Keselamatan IT

Untuk memohon & maklumat lengkap sila layari : Jobstreet

Tarikh Tutup : 29 November 2015

 

Check Also

Permohonan Jawatan Konstabel Polis Gred YA1

Permohonan Jawatan Konstabel Polis Gred YA1

Permohonan jawatan Konstabel Polis Gred YA1. Permohonan jawatan ini hanya untuk (Lelaki Sahaja) akan dibuka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.