Home » Tag Archives: i-BRIM 2014

Tag Archives: i-BRIM 2014

Download Borang Tuntutan i-BRIM & Maklumat Terperinci i-BRIM

  Apakah i-BR1M? i-BR1M adalah pelan takaful yang memberi manfaat perlindungan kepada penerima BR1M kategori isirumah/ keluarga. i-BR1M bertujuan membantu meringankan tanggungan penerima dan keluarga penerima sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan. Sumbangan i-BR1M ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia dan tiada kos dikenakan. i-BR1M diuruskan oleh konsortium pengendali Takaful.  Siapakah yang layak untuk mendapatkan perlindungan i-BR1M? Semua …

Read More »

Download Maklumat i-BRIM 2014

Seperti yang kita ketahui untuk BRIM 2014 setiap pemohon yang layak secara automatik telah mencarum untuk satu skim insurans yang dipanggil i-BRIM. nuffnang_bid = “916a2e237c14137532c88b76c8203b65”; Jadi berikut adalah maklumat lengkap berkenaan i-BRIM. Juga boleh di download di SINI TALIAN HOTLINE : Insuran BR1M (i-BR1M) – 03-2716 2716

Read More »